ANNAS ROM GUIDE

Casa Cavallo Cenci

- Via di Monte dei Cenci -

Se nr. 119 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

Casa-Cavallo, tidligere også omtalt som "Casa dello Cavallo", er en af de gamle bygninger, som flankerer den vestlige del af den snoede gyde Via del Monte dei Cencidennes nordside, hvor byggeriet idag udgør førstesalen i det store palæ på nordskråningen og nedenfor ved Piazza delle Cinque Scole. Men den ældste udgave af Huset ligger oppe på højtoppen, på nordsiden af Piazzetta del Monte dei Cenci, ved siden af det endnu ældre Casa-Torre, som er resterne af et Middelaldertårn fra 1200-tallet.

Allerede i 1300-tallet bosatte Cenci-familien sig i de gamle tårne - der var oprindeligt 3 mere eller mindre fritstående, idag er de inkorporeret og opslugt at byggeriet omkring dem - som stod oppe på højtoppen. Her opbyggede familien gennem århundrederne det store familiebeboelseskompleks, som idag dækker hele højen, skråningerne og det lave område omkring den. Familien opdeltes flere gange i mindre slægtsgrene, som hver især tog bolig i dele af komplekset; således var det slægtsgrenen "ramo di Pietro", der kom til at eje bygningerne på højens nordside, heriblandt Casa-Torre og Casa-Cavallo.

Første gang dette "Heste-Hus" - måske engang en gammel staldbygning - omtales, er i 1488, hvor der i kilderne står: "Domus ipsorum Ludovici et Johannis vocata la casa dello cavallo": altså: Ludovico og Giovanni Cenci's hus kaldet "heste-huset" (eller "huset med hesten")".

--- Der findes flere hypoteser om bygningens navn. Traditionelt tænkes der på en hestestald i tilknytning til Cenci-familiens beboelser, men Bevilacqua (se litt.note nedenfor) mener, at huset kan have fået sit tilnavn efter de antikke hestestatuer, som i mange år havde været mere eller mindre synlige på pladsen øst for bygningen. Der er tale om de gamle Dioskur-statuer, som idag står på Capitolhøjen: 2 unge mænd (Castor og Pollux) og 2 heste. Det fortælles ofte, at disse statuer blev fundet og udgravet i 1560-1561, men i realiteten havde deres eksistens dengang været kendt i mere end 100 år. Den første gang, de nævnes i kilderne, er i 1488, men de har antagelig raget mere eller mindre op mellem ruiner, støv, jord, flodaflejringer og småbebyggelse i meget længere tid. I 1510 nævner F. Albertini at have set et hestehovede i marmor på dette sted, så måske har den anden statue ikke været synlig, men er først dukket op, da man gravede i jorden for at udbygge Cenci-palæet og Kirken San Tommaso i 1561. Statuerne stammer fra det gamle Castor og Pollux-Tempel, som man har lokaliseret øst for Kirken og i karréen mellem Via del Progresso, Via Catalana, Via del Tempio og Lungotevere dei Cenci.

I den første del af 1500-tallet tilhørte ejendommen det broderskab, som ejede Cappella di Santa Maria della Sbarra i Kirken San Tommaso dei Cenci.

I 1543 havde Cristoforo Cenci titel af Kapellan for Cappella di Santa Maria della Sbarra og han overlod nu Huset til uopsigelig leje til Rocco Cenci og hans efterkommere i 3 generationer mod at Rocco Cenci påtog sig at reparere og renovere ejendommen. Dette arbejde blev udført af murerne Antonio og Filippo i oktober måned 1543. Rocco Cenci døde i øvrigt barnløs i 1555, det vil sige før Cristoforo, som Rocco havde gjort til sin universalarving, så ejendomsretten må være gået tilbage til Cristoforo eller Kapel-broderskabet.

I dokumenter fra 1605-1607 nævnes det, at bygningen har været brugt som hestestald, men nu af blandt andre Valerio og Camillo Cenci blev indrettet som en del af og en udvidelse af familiepalæet på nordsiden af Monte dei Cenci. Fra 1604 var dette arbejde begyndt af murermesteren Nicolò Carabella, som allerede i 1603 var startet på at arbejde for Cenci-familien, hvilket han fortsatte med også i årene derefter.

Udvidelsen af bebyggelsen på højen og nordskråningen, som nu også skulle indkapsle Casa-Cavallo i Komplekset, krævede opmuring af nye fundamenter og loftshvælvinger i de lavestliggende bygninger. Men eksisterende mure og hvælvinger blev også genbrugt. Arkitekt på projektet var Ludovico Appiani, der også udførte andre opgaver for Cenci-familien i den første del af 1600-tallet.

Den gamle staldbygning stod muligvis oprindeligt helt nede ved Pladsen (nutidens Piazza delle Cinque Scole), hvor muren omkring Ghetto'en gik fra Tiberbredden i syd og mod nord til nutidens Via del Portico d'Ottavia. Det er idag den del af Palazzo Cenci al Pianto, som rager ud i Pladsen mellem San Tommaso dei Cenci og Via del Monte dei Cenci, med østmur og portal over mod det gamle Ghetto-område og nutidens Via Catalana, og med nordmur og hovedportal mod sydsiden af den udvidede Piazza delle Cinque Scole, syd for Fontænen, der er flyttet herhen i nyere tid.

EN TUR LANGS CASA CAVALLO:

Lad os begynde med at tage turen op ad Via di Monte dei Cenci til højtoppen med den lille Piazzetta di Monte dei Cenci:

Piazzettaens nordside står længst mod vest, helt sammenbygget med den vinkelretstående Palazzo Cenci al Monte, den ældste del af byggeriet, der også kaldtes Casa-Torre, Tårnhuset. Det skulle stamme fra 1200-tallet. Til højre - og øst - herfor står som hjørneejendom ned mod Piazza delle Cinque Scole det gamle Casa Cavallo, der i sin tid husede Cenci-familiens stalde. De er senere ombygget til 2 bygninger med henholdsvis 4 og 3 etager til beboelse. Indgangsetagen heroppe svarer til førstesalen i det nedenforliggende Palazzo Cenci Bolognetti også kaldet Palazzo Cenci al Pianto.

Piazzetta di Monte dei Cenci med fra venstre: Palazzo Cenci al Monte, Casa-Torre, Casa Cavallo, San Tommaso dei Cenci og endnu et Casa dei Cenci
Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Fra Piazzetta di Monte dei Cenci går vi atter gennem Via di Monte dei Cenci og ned til Piazza delle Cinque Scole. På sin venstre (og nordlige) side har gyden det sammenbyggede Casa Cavallo, på den højre (og sydlige side) sidemuren til Kirken San Tommaso ai Cenci.

Ud til Piazza delle Cinque Scole står Casa Cavallo's østmur i 3 fag og 5 etager. I stueetagen i gadenr. 22 ses den ene af de to marmorportaler, som blev opsat i 1800-tallet. Mod Pladsens nordlige del står bygningens nordmur, der danner den sydlige afslutning af denne udvidede del af Pladsen. Herudtil er der 4 fag og foran det andet fra venstre er der bygget en indgangsbygning med en høj portal (gadenr. 23) beklædt med marmorfliser. Det er på denne portal, at navnet Cenci-Bolognetti er indridset. Inskriptionen er idag noget udvisket/overmalet. Denne mur danner vinkel med det nyere Palazzo Cenci Bolognetti, også kaldet "Domus Magna", som er ombygget i 1800-tallet.

Vinkelret på denne ældste del af komplekset står denne nyere del af Palazzo Cenci al Pianto med en lang facade i 11 fag vinduer i travertinrammer under vandrette overliggere i den 4 etagers bygning med beskyttelseskant af stenkvadre på hjørnet mod Via di Santa Maria dei Calderari og det brede, udskårne tagudhæng, hvorover der over de sydligste fag ses en ekstra, tilbagetrukket etage.

 

Litteratur om Casa Cavallo Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 9-10, 106, 228.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.2.2018 og sidst opdateret d. 7.4.2018