ANNAS ROM GUIDE

Via delle Carceri

Se mellem nr. 72 og nr. 73 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den lille gade Via delle Carceri løber fra Via Giulia mod øst mellem kvartererne Rione Ponte og Rione Regola, således, at gadens nordside hører til Rione Ponte, mens sydsiden hører til Rione Regola. Dette kan læses på de marmorskilte, som sidder på husmurene ved gadehjørnet til Via dei Banchi Vecchi, hvor gaden slutter sit løb.

Gadens navn stammer fra den nye fængselsbygning, Carceri Nuove, som Pave Innocens X i 1652-1655 lod opføre som erstatning for de gamle fængsler Le Prigioni di Tor di Nona, fængslet ved Tor di Nona, samt for Corte Savella og et fængsel i Rione Borgo. Denne bygning står stadig ved gadens udmunding i Via Giulia.

EN TUR GENNEM VIA DELLE CARCERI:

Gadens begyndelse i Via Giulia er egentlig en slags fortsættelse, idet den viderefører gadeforløbet, som startede mod sydvest fra Via Bravaria tæt ved floden og Lungotevere dei Sangallo, hvor det første stykke kaldes Vicolo della Scimia.

Overfor denne gade ses på sydhjørnet af Via Giulia og Via delle Carceri en stor 1700-tals bygning med 14 fag vinduer i 4 etager og en meget høj kælder. Hushjørnet til højre mod sidegaden Vicolo del Malpasso har i de underste etager en lodret række stenkvadre som beskyttelse. Den slutter under den lange etageadskillelsesgesims under andensalens vinduer. En lignende findes også under trediesalens vinduesrække. Disse to etagers vinduer er høje i lighed med stueetagens, mens førstesalens er mindre og kvadratiske. Alle vinduer - også kældervinduerne - er i brede, profilerede travertinrammer. Den store portal i Via Giulia nr. 131 er 2-delt og dækker over både den høje kælder og stueetagen samt over førstesalen. Den dækker desuden 2 fag i bredden. Den nederste del er flankeret af flade dobbeltsøsjler, mens den øverste del er i flere etaper, der smaller ind opad, hvor den ender i en bue over et ovalt felt med et billede af Jomfru Maria. Til højre for portalen ses 3 steder i muren mellem underkanten af førstesalens vinduer en indskriftstavle, der angiver at ejer af ejendommen var broderskabet Compagnia del Gonfalone. (Teksten er: "Domus Venerabilis - Arch tis - Conf nis - N. CLXXI", samt "CLXXII" og "CLXXIII" : "Hus (ejet af) Det Hæderværdige Ærkebroderskab del Gonfalone"). På husets nordhjørne mod Via delle Carceri sidder på de underste etager en lodret række stenkvadre som beskyttelse. Palæet huser idag kontorer tilknyttet Justitsministeriet (Ministero di Grazia e Giustizia).

På det modsatte gadehjørne, nordhjørnet af Via Giulia og Via delle Carceri, står et 4 etagers hus med tagterrasse. Det har 9 fag mod sidegaden og 5 fag mod Via Giulia, hvor hovedindgangen i en smuk profileret karm med buet overdel findes i nr. 127. Facaden er pudset op i en mørk okker farve og har etageadskillelsesbånd under alle vinduerne i de smalle, profilerede rammer, som på første- og andensalen toppes af vandrette overliggere. I stueetagen er der i numrene 128, 129 og 130 store firkantede portåbninger, hvori der er indrettet butikker. Til venstre for portalen i nr. 127 sidder et kvadratisk, tilgitret vindue. Beskrivelsen af ejendommens facade mod Via delle Carceri følger længere nede på siden.

Når man bevæger sig frem i gaden kommer man på højre side efter hjørnehusets 2 fag med samme facadeudsmykning som mod Via Giulia, men med i faget til venstre en række høje buer i rektangulære, udskårne travertinkarme, indeholdende en indgang (nr. 9) i stueetagen samt 3 høje vinduesbuer med terrassedøre bag halvrunde smedejernsbalkoner.

Herefter følger den lange sidemur til Kirken Santa Lucia del Gonfalone, som har hovedfacade og indgang fra Via dei Banchi Vecchi nr. 12. Tættest på den foregående bygning er kirkebygningen hævet med en ektra etage og over denne er klokketårnet opsat (se foto af Alvaro de Alvariis). Muren har forneden en ganske lille og ydmyg dør i en høj, bred og flad travertinramme. Ovenover sidder et større ovalt vindue i en profileret ramme markeret med et 8-tal. På anden- og tredieetagen sidder 2 høje vinduer i brede, lyse stukrammer.

Til højre for klokketårnet ses resten af Kirkens højre sidemur, hvor man kan se de høje, halvcirkelformede vinduer, som giver lys til de tre kapeller i Kirkens højre side. De er hver især indsat i brede gult pudsede felter, som er adskilte af brede, flade søjler i hvidt puds. Efter det tredie felt afsluttes muren af et smallere felt, som har Kirkens højde og dermed 2 etager med et vindue foroven. Her sidder en smuk portal rundt om en mindre sidedør med nummeret 8. Den profilerede dørkarm bærer i hver side nogle svungne dobbelt konsoller, der omkranser et mindre rundt vindue i profileret ramme og toppes med et meget bredt, buet gavlfelt.

På kirkemurens hjørne sidder en marmorplade, der angiver grænsen for kvarteret syd for Via delle Carceri, Rione VII Regola.

En lignende marmorplade sidder på muren på hjørnehuset overfor, men her angives grænsen at være for det nordlige kvarter Rione V Ponte. Bemærk at der under indskrifterne er indridstet kvarterernes særlige mærke. En springende hjort for Rione Regola og en borg med et tårn for Rione Ponte (se foto fra borgato.be).

Hjørnehuset på nordsiden af Via delle Carceri er det såkaldte Palazzo del Vescovo di Cervia, som blev bygget i 1513-1525 af Pietro Fieschi, der var Biskop af Cervia og Guvernør over Rom op til Pave Hadrian VI's død i 1523. Senere fortsattes byggeriet under Biskop Ottavio Cesi, men blev afbrudt ved hans død i 1534. Arkitekt var Antonio da Sangallo den Yngre. Mod Via dei Banchi Vecchi er der kun bevaret halvandet fag af bygningen med en indgang i nr. 14, men mod Via delle Carceri står en sammenhængende 2-fags mur i 3 etager. Facaden er dækket af ganske tynde teglsten med en række kraftige stenkvadre på hushjørnet. Vinduerne, der er små, nærmest kvadratiske men med buet overkant på førstesalen og høje, rektangulære på andensalen, samt tildels tilmurede brede portåbninger i stueetagen, er alle indrammet af kraftige, profilerede travertinkarme. Døren til venstre har husnummer 8 og mellem denne og den tilmurede karm ved hushjørnet sidder på teglstensmuren dels den ovennævnte marmorgrænseplade, samt en større marmorplade med et paveligt forbud mod at henkaste affald i gaden, en såkaldt "targa mondezzaro" fra 1743 (se foto fra info.roma.it).

Teksten på forbudsskiltet lyder: "Di ordine di Monsig.illmo Presidente delle Strade - si proibisce espressamente a tvtte le singole persone - di qvalsivoglia grado che mon ardischino di gettare - o far gettare immondezze sotto qvalvnqve pretesto - tanto in qvesto lvogo qvanto nel cantone vicino - Sotto le pene contenvte nelle bandi ed a tenore dell' - Editto pvblicato e qvi affisso li 26 Ottobre 1743" ("På vegne af højstærede Monsignore Vejpræsident forbydes det udtrykkeligt alle personer, af hvilken grad (stand) de end måtte være, at henkaste eller lade henkaste affald under nogetsomhelst påskud hverken på dette sted eller i det tilstødende hjørne. (Overtrædes forbudet) straffes det efter angivelse i forordningerne og dette edikt, som er udsendt og her opsat den 26. Oktober 1743)".

Ud for den højre, tilmurede portramme står en af Roms såkaldte "nasoni", en vandpost med tud, som minder om en lang næse, en "nasone", opstillet her i 1870'erne.

Ejendommen til venstre for Palazzo del Vescoco di Cervia har ikke mindre end 9 fag ud mod Via delle Carceri og er hjørneejendom til Via Giulia, hvorudtil der som ovenfor nævnt er 5 fag med hovedindgangen i en smuk profileret karm med buet overdel i nr. 127. Ejendommen er et 4 etagers hus med tagterrasse over 3-etagen i de sidste 2 fag i Via delle Carceri (over nr. 6 og 7). Facaden er pudset op i en mørk okker farve og har etageadskillelsesbånd under alle vinduerne i de smalle, profilerede rammer, som på første- og andensalen toppes af vandrette overliggere.

LIDT MERE HISTORIE:

Den sydvestligste del af Via delle Carceri ligger på det område, hvor der i Antikken var anlagt den store væddeløbsbane Trigarium, der strakte sig nede fra nutidens Vicolo del Malpasso og mod nord op til Kirken San Giovanni dei Fiorentini.

Den østligste del af Via delle Carceri grænsede også i Antikken op til en lang tværgade, som løb nede fra byens centrum og mod nordvest helt op til floden og den gamle Pons Neronianus. Vejen var tilsyneladende en del af den rute, som i Antikken kaldtes Via Triumphalis. I området nord og øst for gaden har man udgravet flere antikke grænsesten. En fra Kejser Claudius' bygrænse i år 49 efter Kristus (den er idag opsat på husmuren af Via dei Banchi Vecchi nr. 145) og en anden fra Kejser Hadrians i år 121 efter Kristus. Lidt sydøst for gadens udmunding i Via dei Banchi Vecchi stod forøvrigt bygningerne kaldet Domus Chromatii og Holovitreum.

Senere løb der i nærheden af gaden en dræningskanal eller kloak kaldet Fogno di Santa Lucia eller Chiavica di Santa Lucia. Den havde navn efter Kirken Santa Lucia del Gonfalone, som i sin tidligere form stammede fra slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. Gaden blev derfor også omtalt som Vicolo della Chiavica di Santa Lucia.

Efter at den nye fængselsbygning i Via Giulia, Carceri Nuove, blev bygget i 1652-1655, fik gaden imidlertid navn efter denne imponerende bygning.

 

Litteratur om Via delle Carceri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 249.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 4, 68, 74.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 302.
borgato.be: Via delle Carceri.
Info.roma.it: Via delle Carceri.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.1.2023 og sidst opdateret d. 10.2.2024