ANNAS ROM GUIDE
Cornelius-familien

Kort om Cornelius-familien ----- Mere om Cornelius-familien - se nedenfor:


Legenderne beretter om sagnhelten Cornelius, som i det 6.århundrede før Kristus var præst ved Templet for Diana og bragte et dyreoffer, som skulle garantere Rom herredømmet over de omliggende byer.

M. Cornelius M.f. , hvor M. muligvis står for Magulinensis, var augur i det 6. eller 5.århundrede før Kristus.

Ser. Cornelius Maluginensis Tricostus levede fra omkring slutningen af det 6.århundrede før Kristus til år 453. Han var sandsynligvis konsul i år 485.

Aulus Cornelius Cossus var konsul i år 428 før Kristus og sejrede over Kongen af Veii, Lars Tolumnius, i et slag mellem år 428 og 426.

A. Cornelius M.f. L.n. Cossus nævnes - ifølge Rüpke med urette - som Pontifex maximus i år 431 før Kristus.

P. Cornelius P.f. Scapula var muligvis Pontifex maximus omkring år 332 før Kristus og måske konsul omkring år 328.

A. Cornelius P.f. A.n. Cossus Arvina var muligvis konsul i årene 343 og 332 før Kristus, samt diktator i år 322. Han var muligvis far til P. Cornelius Arvina.

P. Cornelius Arvina var konsul i år 306 før Kristus og vist nok søn af A. Cornelius Cossus Arvina.

P. Cornelius Calussa var Pontifex Maximus på et tidspunkt før år 253 før Kristus.

P. Cornelius Sulla var Flamen Dialis omkring midten af det 3.århundrede før Kristus.

Publius Cornelius Scipio blev i år 218 før Kristus som romersk konsul sendt til Spanien for at kæmpe mod Hannibal under krigen mod Carthago. Med sig havde han broderen Gnaeus Cornelius Scipio Calvo. Det lykkedes de to brødre at mindske Carthago's indflydelse i Spanien, som kom under romersk beskyttelse. Til sidst mødte de en overvældende punisk hær og blev besejrede og dræbt i år 211. Han var far til sønnerne Publius Cornelius Scipio Africanus og Lucius Cornelius Scipio Asiatico.

L. Cornelius L.f. Ti.n. Lentulus Caudinus levede mellem ca.270'erne til 213 før Kristus. I 237 var han konsul, i 236 censor og i 217 Pontifex maximus. Han dømte i år 217 en anden præst, Pontifex minor L. Cantilius til døden ved piskning, fordi denne havde drevet utugt med Vestalinden Floronia, der derefter valgte at begå selvmord i 216.

M. Cornelius M.f. M.n. Cethegus var muligvis Flamen Dialis omkring år 223 før Kristus og i valg tilPontifex i år 213, hvor han blev aedilis curulis.I 209 var han censor og i 204 konsul.

P. Cornelius Sulla (ca. 240'erne til efter 212 før Kristus) var prætor i år 212.

Cn. Cornelius Dolabella var ansvarlig for Statskassen ("monetalis") i årene 211-209 og Rex sacrorum fra år 208 før Kristus. han var måske far til L. Cornelius Dolabella.

Cn. Cornelius L.f. L.n. Lentulus var født omkring år 240 før Kristus. Han var aedil i år 205, konsul i år 201 og augur i år 184, samme år som han døde. Han var bror til Lucius Cornelius Lentulus (1).

Lucius Cornelius L.f. L.n. Lentulus (1) var yngre bror til Cn.Cornelius Lentulus og blev decemvir i år 213 før Kristus og derpå konsul i år 199.

Publius Cornelius Scipio Africanus, søn af Publius Cornelius Scipio og bror til Lucius Cornelius Scipio Asiatico, var konsul i årene 205 og 194 før Kristus. Han erobrede Spanien, Afrika og Lille-Asien og havde således en stor andel i at Rom blev en verdensmagt. Han blev far til i hvert fald 2 døtre, som blev gift med henholdsvis Publius Scipio Nasica og Titus Sempronius Gracchus.

Lucius Cornelius Scipio Asiatico, søn af Publius Cornelius Scipio og bror til Publius Cornelius Scipio Africanus, blev konsul i år 190 før Kristus.

Cn. Cornelius Cn.f. L.n. Scipio Hispallus var født omkring år 220 før Kristus. Han blev Pontifex i år 199, prætor i år 179 og konsul i år 176, hvorefter man ikke hører mere til ham.

L. Cornelius Dolabella var muligvis søn af Cn. Cornelius Dolabella og ligesom denne Rex sacrorum, men i år 180 før Kristus. I 180-178 blev han derefter duumvir navalis.

Cornelia, ældste datter af P. Scipio Africanus,var gift med P. Scipio Nasica og mor til Publius Cornelius Scipio Nasica Corculus.

Publius Cornelius Scipio Nasica, søn af Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, blev i år 204 før Kristus valgt som en af de ædleste romere, som skulle hente den hellige Magna Mater fra Asien til Rom. Han var konsul i år 191 og grundlagde byen Aquileia i år 181. Han var gift med sin slægtning Cornelia, ældste datter af P. Scipio Africanus, og far til Publius Cornelius Scipio Nasica Corculus.

Cornelia, yngste datter af P. Scipio Africanus, var født ca. år 190 før Kristus og gift med Titus Sempronius Gracchus og blev mor til de 2 berømte Gracchus-brødre og 10 andre børn. Som enke afslog hun et ægteskabstilbud fra Kong Ptolomeus VIII.

Publius Cornelius Scipio (Africanus) Aemilianus blev født i år 185 før Kristus som uægte barn af Aemilius Paulus, som havde ham med sig i krigen i Makedonien i år 168. Her blev han adopteret ind i Cornelius-familien af Scipio Africanus' ældste søn. Han kom herefter til at nyde stor respekt i Rom, hvor han fik megen indflydelse. Han var konsul i 147 og 134 før Kristus. - Læs mere om Publius Cornelius Scipio Aemilianus.

Publius Cornelius P.f. Cn.n. Scipio Nasica Corculus, søn af Publius Cornelius Scipio Nasica og Cornelia, var en hæderlig og dannet mand, som nød stor anseelse i Rom og havde enorm politisk indflydelse. Han var konsul i årene 162 og 155 før Kristus og døde ca. år 147 eller 141.

L Cornelius Cn.f. L.n. Lentulus Lupus levede fra omkring år 200 til et tidspunkt mellem år 130 og 125 før Kristus. Han var ædil i år 163, konsul i år 156, censor i år 147 og decemvir i år 140.

Publius Cornelius P.f. P.n. Scipio Nasica Serapio, søn af Publius Cornelius Scipio Nasica Corculus, var konsul i år 138 før Kristus og i år 133 modstander af Tiberius Gracchus' reformer i forbindelse med hvilke den unge mand blev dræbt. Folkets raseri over Serapio's deltagelse i drabet tvang ham til ar forlade Rom. Han døde ca.år 132 i Pergamum.

Cornelius Nepos var født i år 110 før Kristus i Gallia Cisalpina og skrev flere bøger, balndt andre nogle biografier af tidens berømte mænd "De Viris Illustribus".

Lucius Cornelius Cinna (1) var konsul i årene 87, 86, 85 og 84 før Kristus, men inden da havde han deltaget i borgerkrigen , muligvis under Pompejus Strabo. Han var far til i hvert fald 2 døtre, som han bortgiftede til indflydelsesrige mænd: den ene til Caesar, den anden til et medlem af familien Domitius. Han havde desuden sønnen Lucius Cornelius Cinna (2).

L. Cornelius Merula levede fra omkring år 130 (eller før) til år 87 før Kristus. Han var konsul suffectus i år 87 og Flamen Dialis-præst indtil sin død samme år. (Læs mere om Merula-familien).

Cornelia, datter af L. Cinna, blev i år 83 før Kristus gift med den kun 17-årige Cajus Julius Caesar og mor til datteren Julia. Diktatoren Sulla beordrede Caesar til at forstøde Cornelia, men denne nægtede og ægteskabet fortsatte. Da Cornelia døde, hold Caesar en smuk tale for hende fra Rostra på Forum Romanum.

Hendes søster Cornelia var gift med C. Domitius Ahenobarbus, som blev proscriberet af Sulla år 82 før Kristus.

Lucius Cornelius Cinna (2) var søn af Lucius Cornelius Cinna (1) og prætor i år 44 før Kristus. han var far til Lucius Cornelius Cinna (3).

Lucius Cornelius Sulla, der var konsul i årene 88 og 80 før Kristus og diktator i perioden fra år 82 til år 79 før Kristus. Hans store held gav ham tilnavnet Felix. Han var født i år 138 før Kristus i en fattig gren af Cornelius-familien og kom i felten under Marius og deltog ivrigt i Roms politiske liv, indtil han måtte flygte som modstander af Marius. Senere vendte han tilbage med en hær og blev herre i byen. Her skal han have frigivet 10.000 slaver, der fik ret til at bære hans navn mod at yde ham deres støtte.

Cornelius Epicadus var kalator for L. Cornelius Sulla Felix fra omkring år 82 før Kristus.

Cornelia, søster til diktatoren Sulla, var gift med Nonius, med hvem hun fik en søn.

Cornelia, datter af diktatoren Sulla, blev gift med Q. Pompeius Rufus, som blev myrdet i år 88 før Kristus af Marius' soldater.

Hendes søster Cornelia var først gift med C. Memmius og derpå med T. Annius Milo.

Cornelius, en af Sulla's frigivne, var sekretær (scriba) for Sulla og senere quaestor under Caesar.

Cornelius Phagita var leder af det kontingent soldater, som tog Caesar til fange, da han var blevet proscriberet af Sulla i år 82 før Kristus. Det lykkedes med en del besvær Caesar at bestikke den frigivne til at lade ham flygte.

Lucius Cornelius Sisenna var historiker og blev prætor i år 78 før Kristus.

Lucius Cornelius Balbus var en rigmand fra Spanien, som Pompejus den Store havde givet romersk borgerskab i år 72 før Kristus. Han fik meget indflydelse i Rom og blev konsul i år 40 før Kristus som tak for at have støttet Kejser Augustus' sag. Han var onkel til Lucius Cornelius Balbus Minor.

Lucius Cornelius Balbus Minor (= Den Yngre) var nevø af Lucius Cornelius Balbus. Han var ligesom sin onkel født i Cadiz i Spanien og fik romersk borgerskab samme år (år 72 før Kristus). Han var også på Cæsars og den senere Kejser Augustus' side i borgerkrigene. I år 21 før Kristus blev han udnævnt til Prokonsul i Afrika, hvor han førte felttog mod Garamanterne, som han underlagde sig. I år 19 før Kristus kunne han holde triumftog i Rom og krigsbyttet fra sine sejre brugte han på Augustus' opfordring til i Rom i år 13 før Kristus at bygge et stort nyt Teater (Theatrum Balbi) med tilhørende søjlegangsomkransede anlæg (Crypta Balbi).

en rigmand fra Spanien, som Pompejus den Store havde givet romersk borgerskab i år 72 før Kristus. Han fik meget indflydelse i Rom og blev konsul i år 40 før Kristus som tak for at have støttet Kejser Augustus' sag.

Q. Cornelius af den plebejiske gren var Pontifex minor, sandsynligvis i årene 70-57 før Kristus.

C. Cornelius, en af Sulla's frigivne, var folketribun i år 67 før Kristus, hvor Cicero forsvarede ham i en retssag.

P. Cornelius P.f. L.n. Lentulus Spinther levede fra ca. år 100 til 47 før Kristus. Han var ædilis curulis i år 63, prætor i år 60, konsul og pontifex i år 57. Han blev omkring år 75 far til P. Cornelius P.f. P.n. Lentulus Spinther.

C. Cornelius var romer af ridderstanden og med på Catilina's side, da han sammen med L. Vargunteieus i år 63 før Kristus lagde planer om at slå Cicero ihjel.

L Cornelius P.f. Lentulus Crus levede sandsynligvis fra omkring år 100-48 før Kristus og var prætor i år 58 og konsul i år 49. Han blev myrdet i krigen mellem Pompejus og Cæsar.

Cn. Cornelius P.f. Lentulus Marcellinus levede fra omkring år 100 før Kristus til et tidspunkt mellem år 56 og 46 før Kristus. Han var prætor i år 60 og konsul i år 56.

L Cornelius Lentulus Niger var sandsynligvis født omkring år 100 før Kristus. Han blev Flamen Dialis omkring år 70 og kandiderede til konsulvalget i år 58.

Faustus Cornelius L.f. L.n. Sulla Felix (begyndelsen af 80'erne til 46 før Kristus) var militærtribun omkring år 63, siden augur og i år 54 kvæstor. Han var søn af Lucius Cornelius Sulla Felix.

P. Cornelius P.f. P.n. Lentulus Spinther, der levede fra omkring år 75-42 før Kristus, var søn af P. Cornelius P.f. L.n. Lentulus Spinther. Han var augur i år 57 og kvæstor i år 44 før Kristus.

Cornelia, en datter af Quintus Caecilius Metellus Scipio, blev i år 52 før Kristus gift med Pompejus den Store. - Måske er der tale om en forveksling med den Cornelia, datter af P. Cornelius Scipio, som nævnes nedenfor?

P. Cornelius, var folketribun i år 51 før Kristus.

Cornelia, datter af P. Cornelius Scipio, var gift med P. Crassus og derpå, efter hans død i år 53 før Kristus, med Pompejus den Store, som hun fulgte på hans flugt til Ægypten. Efter Pompejus' død tillod Caesar hende imidlertid at vende tilbage til Rom.

Publius Cornelius Dolabella var en ødeland og urostifter. Han giftede sig med Cicero's datter Tullia, meget mod hendes fars vilje, i år 50 før Kristus. Under borgerkrigen tog han Cæsar's parti og blev i år 47 udnævnt til konsul suffectus. Efter Cæsar's død blev han konsul i år 44. Han kunne imidlertid ikke holde sig i ro og angreb guvernøren i Syrien og blev derfor dømt som statsfjende og fik frataget sin kommando, der overgik til Cassius, som besejrede ham i Syrien, hvorefter Dolabella begik selvmord. - Læs mere om Publius Cornelius Dolabella.

L. Cornelius Lentulus var muligvis Flamen Martialis-præst. Han levede i slutningen af det 1.århundrede før Kristus og døde på et tidspunkt efter år 44 før Kristus.

P. Cornelius P.l. Surus fungerede i slutningen af det første århundrede før Kristus som Magister Collegium Capitolinorum. Han var frigiven og beskæftigede sig ifølge Rüpke også med teateropførelser som Magister scribarum poetarum.

Lucius Cornelius Cinna (3) var søn af Lucius Cornelius Cinna (2) og Arval-præst omkring år 20 før Kristus. Før da havde han været kvæstor i år 44 og konsul suffectus i år 32.

L Cornelius Sulla Felix var født omkring slutningen af 30'erne før Kristus, Han var Arval-præst fra år 16 til år 21 efter Kristus, hvor han sandsynligvis døde.

En Cornelius var centurion i hæren under den unge Octavian, den senere Kejser Augustus, og leder af en legation, som blev sendt til Rom i år 43 før Kristus, for at anmode om et konsulat til Octavian. Da Senatet ikke straks fulgte opfordringen, greb Cornelius efter sit sværd idet han sagde: "Dette vil gøre ham til konsul, hvis I ikke vil".

Gajus Cornelius Gallus var af gallisk oprindelse og tilhørende ridderstanden. Han var en af Kejser Augustus' nære medarbejdere og blev præfekt i Ægypten fra år 30-26 før Kristus. Gallus var ven med Maecenas, Asinius Pollio og Vergil og skrev selv digte, som blev beundrede i samtiden.

L. Cornelius L.f. L.n. Lentulus (2) var barnebarn af Cornelius Lentulus Niger og levede fra 30'erne før Kristus til omkring år 4 efter Kristus. Han var Flamen Martialis-præst fra omkring år 20 og konsul i år 3 før Kristus. Han døde i Afrika, hvor han var prokonsul.

P. Cornelius P.f. Cn.n. Lentulus Marcellinus var konsul i år 18 før Kristus sammen med sin slægtning Cn. Cornelius L. f.-n. Lentulus.

Cn. Cornelius L. f.-n. Lentulus var konsul i år 18 før Kristus sammen med sin slægtning P. Cornelius P.f. Cn.n. Lentulus Marcellinus.

Cn. Cornelius Cn.f. Cn.n. Lentulus Augur var muligvis far til den Ser. Cornelius Cn.f. Cn.n. Lentulus Maluginensis, der var Flamen Dialis. Augur levede fra begyndelsen af 50'erne før Kristus til år 25 efter Kristus. Han havde nær forbindelse til Kejser Tiberius.

L Cornelius P.f. P.n. Sulla levede omkring år 40 før til et tidspunkt efter år 5 efter Kristus, hvor han var konsul.

C. Cornelius var Vicomagister for Vicus Augustanus i årene omkring begyndelsen af vor tidsregning.

A. Cornelius A.l. Nysus var frigiven og vicomagister for Via Marmorata i årene 2-1 før Kristus.

Ser. Cornelius Cn.f. Cn.n. Lentulus Maluginensis var muligvis yngre søn af Cn,. Cornelius Lentulus Augur og født omkring år 30 før Kristus. Han var Flamen Dialis-præst fra år 14 før Kristus og forsøgte at blive konsul suffectus i år 10 efter Kristus. Han døde omkring år 23 efter Kristus.

P. Cornelius P.f. P.n. Dolabella, levede ca. år 20 før til år 27 eller før 57 efter Kristus. Han var medlem af foreningen Sodales Titii og konsul i år 1o efter Kristus.

Cornelius Ser.f. Cn.n. Lentulus Maluginensis var søn af Flamen Dialis-præsten Ser. Cornelius Cn.f. Cn.n. Lentulus Maluginensis og efterfulgte denne i embedet i år 23 efter Kristus.

Cossus Cornelius Cn.f. L.n. Lentulus levede fra begyndelsen af 30'erne før Kristus til kort før år 36 efter Kristus. Han var quindecemvir og derpå konsul i år 5-6 før Kristus. Han var far til Cn. Cornelius Lentulus Cossi f. Gaetulicus.

Cn. Cornelius Lentulus Cossi f. Gaetulicus var søn af quindecimviren Cossus Cornelius Cn.f. L.n. Lentulus og sikkert født omkring år 10 før Kristus. Han bestred sandsynligvis også embedet som quindecimvir og var konsul i år 26 efter Kristus. I årene 30-39 rejste han som kejserlig legat, men desuden forfattede han erotiske epigrammer. Han døde i år 39, dræbt efter en anklage for deltagelse i et komplot mod Kejser Caligula.

Gnaeus Cornelius Lentulus var konsul i år 14 før Kristus.

C. Cornelius ).l. Eutychus var vicomagister for Via Marmorata omkring år 5-6 efter Kristus.

Militærmanden Lucius Cornelius Pusio Annius Messalla (1) var Legat ved den 16. legion under Kejser Augustus (år 31 før Kristus til år 14 efter Kristus) og ejede en villaQuirinalhøjens skråning. Han tilhørte grenen med tilnavnet Pusio.

Cn. Cornelius L.f. Magni Pompei n. Cinna Magnus blev af Kejser Augustus udnævnt til Pontifex i år 14 efter Kristus. Han havde da allerede i år 5 efter Kristus været konsul.

P. Cornelius P.f. Lentulus Scipio levede sandsynligvis fra omkring år 10 før Kristus til efter år 47 efter Kristus. Han var Fetial-præst omkirng år 10 efter Kristus og prætor i år 15. Han var gift med Poppaea Sabina.

En Cornelia var Vestalinde i årene efter 10 og indtil 23 efter Kristus.

Aulus Cornelius Celsus, der levede under Kejser Tiberius (14-37 efter Kristus), skrev en afhandling om medicin kaldet Artes.

T. Cornelius Paetus var pontifex under Kejser Tiberius (14-37 efter Kristus)

P. Cornelius Dolabella var Salius Palatinus i år 38 efter Kristus. han levede fra omkring år 20 til år 68, hvor han blev myrdet af Vitellius.

Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus var ven med prætorianerpræfekten Sejanus og blev konsul i år 26 efter Kristus. Han blev ikke trukket med i vennens fald, men blev i år 39 dræbt på Kejser Caligula's befaling.

Faustus Cornelius Sulla Felix var halvbroder til Kejserinde Messalina og blev gift med Kejser Claudius' datter Antonia. Han var sikkert født i begyndelsen af 20'erne efter Kristus og blev Arval-præst og konsul i år 52.

C. Cornelius Eutychus var vicomagister for Vicus Minervi i Regio VII i første halvdel af det 1.århundrede efter Kristus. Han rejste sammen med sine kolleger den 16. august et marmoralter for Spes Augusta.

Ser. Cornelius Dolabella Petronianus levede fra omkring år 50 til 105 efter Kristus. Han var sandsynligvis far til Ser. Cornelius Ser.f. Dolabella Metillianus Pompeius Marcellus. Han var konsul i år 86, Pontifex i årene 101-102 og muligvis Flamen Quirinalis indtil år 105.

A.Cornelius Palma Frontonianus var sandsynligivs Flamen Martialis præst i år 101-102 efter Kristus og konsul i år 99 og 109 samt statholder i Syrien i perioden 104-108.

Cn. Cornelius Philargyrus var frigiven og levede fra slutningen af det 1.århundrede til omkring år 101 efter Kristus.

L. Cornelius L.l. Philargyrus eller Philargurus levede sandsynligvis i det 2.århundrede efter Kristus. Han var frigiven og vicomagister for Vicus a Foro Esquilino.

Ser. Cornelius Ser.f. Dolabella Metillianus Pompeius Marcellus, muligvis søn af Ser. Cornelius Dolabella Petronianus, var født sidst i 70'erne efter Kristus og døde i år 117. Han var Dalius Palatinus og vigintivir, samt Flamen Quirinalis efter på et tidspunkt før år 113, hvor han også var konsul suffectus.

Cornelius Dolabella Veranianus var i år 105 camillus hos Arval-præsterne. Han var muligvis søn af Ser. Cornelius Dolabella Petronianus og bror til Ser. Cornelius Ser.f. Dolabella Metillianus Pompeius Marcellus.

Cossus Cornelius Lentulus Gaetulicus var søn af Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus og far til datteren Cornelis, der var Vestalinde fra omkring år 62 efter Kristus.

En Cornelia var Vestalinde fra omkring år 62 efter Kristus. I år 91 var hun Vestalis maxima og blev af Kejser Domitian anklaget for utugt og dømt til at blive levende begravet. Tacitus fortæller, at hun stammede fra Cossus-familien, så hun har sandsynligvis været datter af Cossus Cornelius Lentulus Gaetulicus.

Publius CorneliusTacitus var født i år 56 eller 57 efter Kristus måske i provindsen Galalia Narbonense. Han blev senator under Kejser Vespasian (år 69-79 efter Kristus) og i år 77 giftede han sig med en datter af provinsguvernøren Agricola. I år 81-82 var Tacitus kvæstor, i år 88 prætor og i år 97 konsul suffectus. Han regnedes for en af tidens bedste talere og han skrev talrige historiske værker.

Ser. Cornelius Ser.f. Scipio Salvidienus Orfitus levede i begyndelsen af det første århundrede efter Kristus. Han var Pontifex og Sodalis Augustalis, konsul i år 51 og prokonsul for Afrika i år 62. Her døde han efter en anklage fra M.Aquilius Regulus.

Lucius Cornelius Pusio (Annius Messala) (2) blev konsul suffectus under Kejser Vespasian (år 69-79 efter Kristus) og far til Lucius Cornelius Pusio Annius Messala (3). Han tilhørte grenen med tilnavnet Pusio.

Lucius Cornelius Pusio Annius Messala (3), søn af Lucius Cornelius Pusio (2), blev konsul suffectus i år 90 efter Kristus. Han tilhørte grenen med tilnavnet Pusio.

P. Cornelius Ialyssus var frigiven og kalator i årene 101-102 efter Kristus for sin patron Ser. Cornelius Dolabella Petronianus, der var Flamen Quirinalis i disse år.

C. Cornelius Rarus Sextius Na... (muligvis: Naso) levede fra midten af det 1.århundrede efter Kristus til et tidspunkt efter år 110. Han var quindecimvir under Domitian (81-86) eller Trajan (98-117) og konsul suffectus i år 93. I 108-109 var han prokonsul i Afrika.

P. (eller: C.) Cornelius Tacitus var nok født omkring år 55 efter Kristus. Han var quindecimvir og derpå prætor i år 88, konsul suffectus i år 97 og i årene 112-113 var han prokonsul i Asien. Han skrev historiske og etnografiske værker og døde kort efter år 117.

P. Cornelius Trophimus var i år 100 efter Kristus "curator vici Quadrati". han var desuden bager og hans hustru opsatte en votivtavle for ham i Ariccia.

Cornelius Palma Frontonianus var konsul i årene 99 og 109 efter Kristus. Han var skattet af Kejser Trajan, men modarbejdede Kejser Hadrian, der dog ikke menes at have stået bag mordet på Frontonianus i år 118.

A. Cornelius A.l. Conditus var - ligesom A. Cornelius Epagathus - vicomagister for en ikke nærmere kendt gade (vicus) i Regio XII, sandsynligvis i slutningen af det 1. og begyndelsen af det 2.århundrede efter Kristus. Han rejste sammen med 3 andre et marmoralter for Spes Augusta.

A. Cornelius A., A.l. Epagathus var - ligesom A. Cornelius Conditus -vicomagister for en ikke nærmere kendt gade (vicus) i Regio XII, sandsynligvis i slutningen af det 1. og begyndelsen af det 2.århundrede efter Kristus. Han rejste sammen med 3 andre et marmoralter for Spes Augusta.

N. Cornelius Helius var frigiven og kalator i år 101-102 efter Kristus under L. Cornelius L.f. Pusio.

A. Cornelius Heras var frigiven og kalator i årene 101-103 efter Kristus, måske for A. Cornelius Palma Frontonianus, der var Flamen Martialis.

Marcus Cornelius Fronto, ca. år 100- 167 efter Kristus, blev konsul suffectus i år 143. Fronto var en berømt taler og var lærer for de 2 kommende kejsere: Marcus Annius Verus (= Marcus Aurelius) og Lucius Verus.

Cornelia Manliana kendes fra en indskrift, hvor hun, angivet som Cornelia Manli...., priste Cn. Pinarius Cornelius Severus. Hun skal have levet i anden halvdel af det 1.århundrede til efter år 112 efter Kristus.

Cn. Cornelius Urbicus var muligvis konsul suffectus i år 113 efter Kristus.

Servius Cornelius var muligvis ansat i statsadministrationen under Kejser Hadrian (117-138).

L. Subrius Dexter L. Cornelius Priscus var sikkert født omkring år 70 efter Kristus, da han blev Flamen Dialis-præst i begyndelsen af 90'erne. I 104 var han konsul suffectus og i 120 og 121 prokonsul i Asien.

L. Cornelius Blasius var "kalator" omkring år 121 efter Kristus.

Gavia Cornelia Cethegilla var sikkert den samme som den Cornelia Cethegilla, der var præstinde i årene efter 130 til begyndelsen af 160'erne efter Kristus.

P. Cornelius Geminus var Arval-præst i begyndelsen af 120'erne efter Kristus.

C. Cornelius C.l. Apollodorus var Vicomagister i Vicus Loreti MaiorisAventin (Regio XIII) i år 136 efter Kristus.

C. Cornelius C.l. Encolpus var curator regionum i Regio X i år 136 efter Kristus.

L. Cornelius P.f. Viator var frigiven og vicomagister for Vicus Larum Alitum i Regio XIII i år 136 efter Kristus.

L. Cornelius L.l Heras var frigiven og vicomagister for Vicus Censorius i Regio XIIII i år 136 efter Kristus.

L Cornelius L.l. Lucrio var frigiven og bestred i år 136 efter Kristus embedet som vicomagister for Vicus Laci Tecti i Regio XII.

Sex. Cornelius Repentinus (2.århundrede efter Kristus) var præst og siden Praefectus Praetorio i år 160 til i hvert fald 165.

M. Cornelius Fronto var konsul suffectus i år 142 efter Kristus og muligvis med til at stifte Sodales Antoniniani i år 161.

Q. Cornelius var "camillus" ved Arvaler-præsterne omkring 155 efter Kristus.

Cornelia Mo... satte en gravsten for sig selv og sin mand M. Ulpius Aug.l. A[mpliatus?]. Han var frigiven under Kejser Trajan og hun var sandsynligvis Isis-præstinde i første halvdel af det 2.århundrede efter Kristus.

L. Cornelius Ianuarius var kun 22 år, da han døde på et ikke nærmere angivet tidspunkt. Han var tilhænger af Gudinden Bellona Rufilia, hvis Tempel lå i Regio Isis et Serapis og hans ven C. Calidius Custos rejste ham en gravsten. Han var gift med Firmia Tyche.

T. Cornelius Anneus Fuscus var omkring år 170 efter Kristus Salius Palatinus.

Cornelius Scipio Orfitus var Salius Palatinus fra år 189. Ifølge Rüpke levede han fra omkring 150'erne til 190'erne efter Kristus og måske var han søn af Ser. Cornelius Sxipio Salvidienus Orfitus.

P. Cornelius Anullinus (1) var ligeledes Salius Palatinus til år 201 efter Kristus. I år 216 blev han valgt til konsul. Han var far til P. Cornelius Anullinus (2).

L. Cornelius L.l. Sasa var frigiven og levede i Kejsertiden. Han var vicomagister for Vicus Viridiarius.

P. Cornelius Anullinus (2) var søn af P. Cornelius Anullinus (1) og blev konsul i årene 174 og 199 efter Kristus.

Cornelius Archelaus skal have været præst, Sacerdos domus Augustae Palatinae, i midten af 170'erne efter Kristus.

L. Cornelius Salvius Tuscus var Salius Palatinus fra år 181 efter Kristus og quindecimvir i år 204.

Cn. Cornelius Aquilius Niger var Sodalis Hadrianalis i slutningen af det 2. eller begyndelsen af det 3.århundrede efter Kristus. Han var også Legionslaegat for 1. Legion Minervia i Tyskland og prokonsul i Gallia Narbonensis.

Cornelius Crescentianus var tilknyttet Templet for Jupiter DolichenusAventin.

Q. Cornelius Valens Cu... Honestianus Iunianus var Sodalis Augustalis Claudialis omkring år 208 og mellem år 210 og 213 efter Kristus legat ved Legio III Augusta og provinsen Numidien.

Giulia Cornelia Paola blev gift med Kejser Heliogabalus i år 219 efter Kristus og skilt efter få år i 220 eller 221.

Cornelia Salonina Crisogone stammede måske fra Grækenland. Hun blev gift med Kejser Gallienus omkring år 254 efter Kristus og døde omkring år 268.

Publius Licinius Cornelius Valerianus var ældste søn af Kejser Gallienus og Cornelia Salonina og født omkring 253-257 efter Kristus. Hans fader udnævnte ham til medkejser fra omkring år 252-258, hvor den unge dreng døde, muligvis under en kampagne i Illyrien.

Denne Cornelius var en Kirkens mand i begyndelsen af 200-tallet efter Kristus og indtil år 253. Han var diakon og fra 251 Biskop af Rom, altså datidens pave, valgt som efterfølger for Fabianus. Under Kejser Trebonianus Gallus' forfølgelser (252-253) blev Cornelius forvist til Centumcellae (Civitavecchia), hvor han døde det følgende år. Han blev begravet i nærheden af Coemeterium Callisti.

Publius Licinius Cornelius Saloninus Valerianus var yngste søn af Kejser Gallienus og Cornelia Salonina og født omkring 258 efter Kristus. Hans far udnævnte ham til honorær kommandant over Rhin-hæren, mens han selv kæmpede i Pannonia, men hærens general Postumus belejrede Köln og dræbte Saloninus i år 260, hvorefter han lod sig udråbe til Kejser.

L Cornelius Scipio Orfitus nævnes som augur, der den 27.februar 295 efter Kristus lod udføre et taurobolium-offer og grundlagde 2 altre for Mater deum magna Idaea og Attis og 1 alter for Jupiter Optimus Maximus Sol Sarapis.

Litteratur om Cornelius-familien:
De Marchi, Attilio: Il Culto privato di Roma antica. (Collana culto privato). Bind 2. Forlì, Victrix Libri, 2003-2004 (Originaludgave: 1896,1906).
- side 34, 72.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 84.
Martin, Antonio Aguilera: El monte Testaccio y la llanura subaventina. Topografía extra portam Trigeminam. (Serie Arqueologica, 6). Roma, Consejo Superior de Investigacionnes Científicas, Escuela Espanola de Historia y Arqueología en Roma, 2002.
- side 187.
Platner, Samuel Ball: A Topographical Dictionary of Ancient Rome, completed and revised by Thomas Ashby.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 125.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 48.
Rüpke, Jörg: Fasti sacerdotum : die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. Teil 2: Biographien. Mit Anne Glock. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005. (Religionswissenschaft)(Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge. 12,2)
- side 904ff.
The Ancient Library: Smith, William: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. 1870. -- Edition scanned by the University of Michigan's project "The making of America".: Cornelia Gens.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.1.2008 og sidst opdateret d. 3.12.2015