ANNAS ROM GUIDE

San Salvatore in Onda : en Rundgang

- Via dei Pettinari nr. 51 -

Se nr. 104 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

LÆS OGSÅ OM KIRKENS HISTORIE

Se Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: Ss. Salvatore in Onda.

Den nuværende kirkebygning stammer fra slutningen af 1000-tallet eller begyndelsen af 1100-tallet, men gennem tiderne er meget blevet ændret og flere ombygninger foretaget. Facaden, som vi møder den idag, er bygget i 1845, mens San Vincenzo Pallotti var leder af Kirken.

FACADEN i gult puds er i nyklassisk stil og opdelt i 3 lodrette dele og 2 vandrette af flade søjler og friser. Søjlerne har høje travertin baser og afsluttes af enkle kapitæler. I hvert sidefelt er der et vindue, mens midterfeltet forneden indrammer en høj indgangsportal i profileret travertinkarm med en vandret overligger båret af 2 konsoller. Ovenover er der en slags flad, firkantet niche med Kirkens våbenskjold.

Den vandrette frise under et stort halvcirkelformet vindue bærer her teksten CHRISTO SALVATORI. Smalle og brede friser med forskellige dekorative relieffer afslutter facaden, der krones af et trekantet gavlfelt med et kors.

Fra hovedindgangen føres man ind i et lille forrum med krydshvælvet loft, hvorpå der er opsat Cassetta-familiens våben, den familie som bekostede den store ombygning i 1870'erne. En lille spindeltrappe i hver side fører op til Kirken, hvis gulvniveau ved ombygningen blev hævet for at undgå flodens oversvømmelser.

KIRKERUMMET:

Det var arkitekten Luca Carimini, som stod for arbejdet med at gengive Kirken den oprindelige basilica-form med 3 skibe og frigøre de gamle søjler for det murværk, som var blevet opsat i 1684 for at stabilisere rummet og støtte et hvælvet tag. Dette blev nu fjernet og erstattet med det kassetteloft, som ses idag.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

I .

Af de 12 gamle søjler - som er genbrug fra antikke bygninger - er 4 i grå granit, 3 i hvid marmor, 2 i marmortypen bigio lumachellato, 1 i "greco fasciato", 1 i cipollino-marmor, og 1 i pavonazzetto. Nogle har korinthiske kapitæler, andre de såkaldt komposite kapitæler. Nogle stammer fra Antikken og andre fra Middelalderen. Søjlerne ser ud, som om de ikke har nogen base, men det skyldes hævelsen af gulvniveauet, således at søjlebaserne blev skjult.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Søjlerne bærer en række buer med bemalede undersider og imellem disse er der basrelieffer med engle i stuk, udført af Domenico D'Amico.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Herover løber en række smalle og brede, dekorerede friser hele kirkerummet igennem med religiøse symboler på en malet guldbund, der skal ligne guldmosaik. Over friserne er der en række buede felter, som dels er udfyldt af vinduer, dels af malerier med personer fra det Gamle Testamente: Noa (ses længere nede), Josef, Samson, David, Salomon, Josva, Aron og Isak, malet af Filippo Prosperi.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Loftet et et kassetteloft i træ fra den ovenfornævnte genopbygning i 1870'erne. Kassetternes sider og bunde er bemalede i flere farver og har forgyldte dekorationer af rossetter og relieffer. Kirkegulvet derimod er enkelt: i skråtstillede tern af sort og gråt marmor.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

For enden af hovedskibet er der en lille halvrund apsis bag et forhøjet Presbyterium.

HØJRE SIDESKIB:

Sideskibene har krydshvælvede lofter, som er malet himmelblå med stjerner og midt i Cassetta-familiens våben. Væggene er bemalet som om der var tale om ophængte tæpper.

I højre side ses en statue af Madonna Addolorata, den sørgende Maria. Den er udført i terracotta og ejedes i sin tid af San Vincenzo Pallotti.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

I sideskibet er en lille halvrund niche, kaldet Cappella della Beata Vergine Maria "Virgo Potens" efter det Maria-billede, som er opsat i en ramme af flerfarvet marmor. Billedet blev doneret til Kirken i 1857 af Venerabile Elisabetta Sanna, som ligger begravet her. Kapelnichen stammer ikke fra den gamle Kirke, men blev til ved en udvidelse i 1870'erne, bekostet af Cassetta-familien.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Apsiskuplen i kapellet har kassetteloft med store forgyldte roser på blå bund. På sidevæggene er der malerier af Cesare Mariani med motiverne "Immacolata Concezione" og helgenerne Francesco (eller Bonaventura?) og Antonio da Padova (umiddelbart til højre for alteret - se foto af Alvaro de Alvariis); "L'Annunciazione", som er forsynet med kunstnerens signatur og årstallet 1875 (umiddelbart til venstre for alteret - se foto af Alvaro de Alvariis); "Giuditta e Oloferne" (se foto af Alvaro de Alvariis); samt "Ester e Assuero", der ligeledes har signatur og årstallet 1876 (se foto af Alvaro de Alvariis). Herunder ses til venstre: "L'Annunciazione" og til højre: lidt af "Immacolata Concezione".

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Altertavlens Maria-billede er et maleri fra 1700-tallet med navnet "Virgo potens", "Madonna fuld af kraft/magt/indflydelse".

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

På alteret ses et lille tabernakel, et alterskab hvori hostien gemmes, i tempelform med søjler i grøn marmor og en midterdør med et basrelief af "Il Buon Pastore", "Den Gode Hyrde":

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

På væggen i Højre Sideskib hænger en indskriftstavle fra 1820 med nogle historiske oplysninger om Kirken.

Altare dei Santi Giuseppe, Cosma e Damiano findes for enden af Sideskibet. Det er opsat foran en gammel dør til Sakristiet. Altertavlen er malet af Massimiliano Seitz med motivet "L'Apparizione di San Giuseppe e di Gesù Bambino ai Santi Cosma e Damiano": "Joseph og Jesus-Barnet viser sig for helgenerne Cosma og Damiano". Alteropbygningen blev bestilt i 1856 af Gioacchino Valentini, som overdrog arbejdet til Gaetano Morichini.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

PRESBYTERIUM og HØJALTER:

For enden af Hovedskibet - udfor den 5. søjle - er Presbyteriet hævet 3 trin over gulvniveau, hvor det udgør et næsten cirkelrundt podium omgivet af marmorbalustrader og sluttende med en halvcirkelformet apsis. Midt i cirklen står Højalteret under en baldakin med tempelgavle, båret af 4 søjler i marmorsorten breccia di vitulano. Denne alteropbygning er tegnet af Luca Carimini og udsmykket af Prospero Piatti, som har bemalet det hvælvede loft med grottesker og blomster, samt i hvert hjørne en af de 4 evangelister og i det runde guldbelagte felt i midten nogle af Apostlene (se foto af Alvaro de Alvariis).

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson...San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Under Alterbordet, som er af nyere dato, tegnet af Luigi Fracassini i 1950, er der anbragt en glaskiste af Arnaldo Branndizzi, indeholdende San Vincenzo Pallotti's jordiske rester, der blev flyttet hertil den 22. Januar 1950 samme dag, som han blev saligkåret.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Apsisrundingen er bemalet som en sokkel med geometriske motiver forneden, mens der ovenover er malet nicher med Apostlene Paulus (til højre, se også foto af Alvaro de Alvariis) og Peter (til venstre - se også foto af Alvaro de Alvariis):

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Over de små malede tempelnicher sidder der malede englebørn og runde felter med San Filippo Neri og San Giovanni Nepomuceno.

Altertavlen er et maleri af Madonna med Barnet malet af Cesare Mariani i 1878. Det er indsat i en tempellignende overbygning med trekantet gavlfelt, båret af 2 kannellerede søjler. (se foto af Alvaro de Alvariis). Nedenunder står et lille hostiegemme i mange marmorsorter (se foto af Alvaro de Alvariis).

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Denne altertavle erstattede et tidligere maleri forestillende "La Discesa dello Spirito Santo" , "Helligåndens nedstigning", malet af Serafino Cesaretti efter en tegning af Johann Friedrich Overbeck. Dette maleri findes idag i Kirken Santa Maria Regina degli Apostoli i Via Giuseppe Ferrari.

I Apsiskuplen ses på gylden bund "La Trasfigurazione" ("Forklarelsen på Bjerget") af Filippo Prosperi (se også foto af Alvaro de Alvariis). I lunetterne foroven er der relieffer af engle med laurbærkranse.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

VENSTRE SIDESKIB:

For enden af Venstre Sideskib står Altare di Sant'Alessio. Altertavlen er et relief i hvidt marmor indsat i en kraftig profileret ramme af gyldent marmor. Motivet er "L'Apparizione della Vergine a Sant'Alessio ed a Sant'Eufemiano" ("Jomfru Maria viser sig for Sant'Alessio og Sant'Eufemiano"). Relieffet er udført i slutningen af 1700-tallet, men kunstnerens navn kendes ikke. Det var San Vincenzo Pallotti selv, der ønskede dette relief opsat som altertavle.

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Det lille Kristusmaleri, som i en rund ramme står på alterbordet, er malet efter forlæg af Pompeo Batoni og forestiller "Sacro Cuore di Gesù" ("Jesus' Hellige Hjerte").

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Lige efter Alteret er der i venstre side en dør, som fører ud til en korridor, hvorfra en trappe fører ned til Krypten, som findes under Presbyteriet. (se foto af Alvaro de Alvariis - og bladr fremad med pilen til højre).

Den rektangulære Krypt består af 3 små skibe med krydshvælvede lofter, opdelte af søjler med genbrugskapitæler. Alteret er af nyere dato og stammer fra en restaurering i 1970. Alterbordet bæres af en antik korinthsk kapitæl. Rummet hviler på mure fra antikke bygninger fra det 2.århundrede efter Kristus, hvor de var indrettet til lagerbygninger og forretninger. Der er adgang til udgravningerne via en lem i gulvet.

I korridoren bag Sideskibet er ophængt og opstillet antikke og nyere indskriftssten og malerier fra 1800-tallet. Herfra er der også adgang til klosterbygningen Convento dei Pallottini, hvor man kan besøge et lille Museum og "Le Stanze di San Vincenzo Pallotti", Helgenens egen bolig hvor der opbevares ting og sager med tilknytning til San Vincenzo Pallotti, samt nogle kunstværker, som han havde samlet.

På væggen i Venstre Sideskib hænger en mindesten, som fortæller, hvor San Vincenzo Pallotti lå begravet fra 1906 til 1949, efter at de var flyttet fra den oprindelige grav i kirkegulvet (se foto af Alvaro de Alvariis).

Her står også 2 meget tilbedte statuer: en af Jesus-Barnet og en anden af den tornekronede Kristus, "Gesù Nazareno":

San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson.....San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson
San Salvatore in Onda. - cop.Leif Larsson

Gesù Bambino, Jesus-Barnet, er udført i papmaché og malet. Figurens fod er af sølv og statuen har tilhørt San Vincenzo Pallotti og ved festen Ottavario dell'Epifania blev den båret i procession til Kirken Sant'Andrea della Valle.

Gesù Nazareno, Jesus fra Nazareth med tornekrone og blødende sår, er fremstillet af Benedetto Agrizzi, en af billedhuggeren Canova's elever, i scagliola eller stukmarmor, som det også kaldes (fremstilles ved at gips, vand, lim, og farvepigmenter blandes til en dej). Det var San Vincenzo Pallotti, som bestilte statuen hos Agrizzi.

De malerier fra Kristi Lidelseshistorie, "Via Crucis", som er ophængt i sideskibene, er malet af Domenico Cassarotti i 1846 (se fotos af Alvaro de Alvariis).

Kirkens INDGANGSVÆG i Hovedskibet vender ud mod den lille forhal med 3 store buer og 3 indre døre. Over indgangsrummet sidder i midten facadens halvcirkelformede vindue og Orgelet (se foto af Alvaro de Alvariis).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.1.2019 og sidst opdateret d. 30.1.2019