ANNAS ROM GUIDE
Nyt fra Anna - tidligere nyhedsbreve:

Hvad der er sket i Annas Rom Guide i tidens løb:

Her finder du mine nyhedsbreve fra 2024:
Februar 2024 - Marts 2024 - April 2024 - Maj 2024 -

Her finder du EN OVERSIGT over mine tidligere nyhedsbreve

 d. 7. Maj 2024:

Om Piazza Farnese skrev jeg en side for et par år siden, men det blev dengang kun til en ret kort gennemgang af Pladsen og dens historie. Nu har jeg tilføjet oplysninger om En Rundtur på Piazza Farnese og samtidig uploadet nye sider om nogle af Pladsens seværdigheder.

De nye sider, som er tilkommet i den forløbne måned er således:

En side om Palazzo Farnese og bygningens historie,

En side med En Tur Rundt om Palazzo Farnese - hvor bygningen betragtes fra alle 4 sider (Piazza Farnese, Via dei Farnesi, Via Giulia og Via del Mascherone). I siden er inkluderet En Tur gennem Palæets vigtigste sale.

En side om Kirken Santa Brigida, hvor der fortælles om Kirkens opståen og bygningens historie,

Samt en side med En Rundgang i Santa Brigida.

Desuden er der som nævnt ovenfor tilføjet En Rundtur på Pladsen, som jeg har valgt at påføre Pladsens hovedside fremfor at oprette en særlig side hertil.


d. 6. April 2024:

Den sidste måneds tid er gået med at samle op på nogle løse ender her og der. Det er så blevet til en række nye sider om forskellige bygninger og seværdigheder i området omkring Campo de' Fiori, Piazza Farnese og Via Giulia:

I Via dei Baullari står et mindre kapel kaldet Oratorio del Santissimo Sacramento e Cinque Piaghe, der i knap 500 år (fra 1501 til slutningen af 1900-tallet) blev drevet af det religiøse broderskab Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Cinque Piaghe di San Lorenzo in Damaso in Roma, som bekendte sig til bøn omkring Det Hellige Sakramente og de fem sårmærker, som tildeltes Kristus ved Korsfæstelsen, samt til deltagelse når "dødssakramentet", den sidste kommunion, skulle frembæres (det såkaldte "viatikum") til døende.

På hjørnet af Via dei Cappellari og Vicolo del Gallo står stadig et gammelt hus fra 1500-tallet, der kaldes "Taverna della Vacca", Kroen med Ko-skiltet, som på et tidspunkt mellem 1500 og 1513 blev erhvervet af Vannozza CataneiPave Alexander VI's elskerinde og moder til 4 af hans børn. Bygningen kaldes også Albergo della Vacca eller Locanda del Gallo. Facaden blev komplet omdannet i slutningen af 1800-tallet, men bygningen er i realiteten meget gammel. Den omtales i kilderne for første gang i 1466 og har altså eksisteret - antagelig også som værtshus eller herberg - i hvert fald på dette tidspunkt og måske længe før det.

Langt mod vest i Via del Pellegrino hænger på hjørnet af Via Larga et lille Maria-alter. Det drejer sig om et relief af Madonna med Barnet. Relieffet er gammelt og stammer helt tilbage til 1500-tallet, hvor det muligvis har siddet på en tidligere bygning ved indgangen til Via Larga. Det nuværende Palæ, Palazzo Zandotti-Costa, blev først bygget i slutningen af 1800-tallet og fra denne tid stammer den rigt dekorerede ovale ramme og relieffets baggrund af guldmosaik.

I Via Giulia har 3 palæer nu fået deres egne sider, nemlig:
Palazzo Varese i nr. 16, der stammer fra 1600-tallet, hvor bygherren, Monsignor Diomede Varese, i perioden 1617-1618 lod arkitekten Carlo Maderno opføre sin nye bopæl.
Palazzo Cisterna i nr. 163, der stammer fra 1500-tallet, men idag har navn efter sin ejer i begyndelsen af 1900-tallet, nemlig maleren Eugenio Cisterna. Palæet ejedes oprindeligt indtil 1577 af billedhuggeren Guglielmo della Porta, hvis navnetræk findes på indskriftsfelterne over vinduerne.
Palazzo Baldoca i nr. 167, som også ejedes af Della Porta, der skal have bygget Palæet for at bebo det til sin død i 1577, hvorefter det muligvis gik i arv til hans søn Teodoro Della Porta. I 1742 ejedes bygningen imidlertid af Baldoca-familien og omtales derefter som Palazzo Baldoca.
Guglielmo della Porta har ved samme lejlighed også fået en side i Guiden.
Endelig er der Palazzo Falconieri i nr. 1, til venstre for Kirken Santa Maria dell'Orazione e Morte. En tidligere ejendom på stedet blev i 1640'erne udvidet og renoveret af Francesco Borromini, som blandt andet er mester for den tilmurede portal til højre (med Falconieri-familiens falke-mærke øverst i buen). I portalen til venstre ses derimod Farnese-familiens liljer, idet denne familie kortvarigt besad ejendommen fra 1606 til 1638.


d. 5. Marts 2024:

Nord for Via del Pellegrino løber en hel del små sidegader. Nogle er ganske korte, mens andre godt nok virker korte, fordi de afskæres af den brede Corso Vittorio Emanuele II, men rent faktisk inden denne gades åbning var lange gader, som gik helt op til Via del Governo Vecchio i nord. Idag er disse gader opdelt i en nordlig og en sydlig del, men de har fælles historie - og vigtigt - fælles navn.

Det gælder for eksempel Vicolo dei Savelli og Via Sora, mens Via Cerri og Via Larga er korte og højst er gået en smule længere mod nord til udmunding i Piazza della Chiesa Nuova.

De 4 nævnte gader har nu fået sider i Annas Rom Guide og det samme gælder for nogle af de huse, som enten engang stod ved gaderne, men nu er forsvundet, - eller som man stadig kan se i mere eller mindre restaureret eller ændret form.

Palazzo Sora Fieschi Boncompagni står således stadig på hjørnet af Vicolo dei Savelli, men i en lidt amputeret form med en omkring 1888 nyopført facade mod Corso Vittorio Emanule II. Det samme gælder Palazzo Cerriboulevardens modsatte side ved Via Cerri, mens Palazzo Te.Ti. for en stor del blev nybygget efter gadens åbning.

Palazzo Zandotti Costa måtte også have ny facade efter amputeringen, men Palazzetto Caccialupi er så heldig at ligge højt oppe i Vicolo dei Savelli og derfor er nogenlunde velbevaret. Opført i 1488, men senere både ombygget og restaureret, har bygningen dog tildels bevaret sin gamle facade.

Casa di Francesco Formento, der tidligere var berømt for sin facadedekoration med freskomalerier af Pellegrino Tibaldi (1527-1596), er derimod helt og holdent forsvundet, da huset stod netop der, hvor Corso Vittorio skulle løbe. På et kobberstik udført af Enrico Maccari i første halvdel af 1800-tallet kan man på siden info.roma.it se, hvorledes udsmykningen skal have taget sig ud.

Som en lille bonusmeddelelse kan jeg her gøre opmærksom på, at man nu i Radisson Collection Hotel, Roma Antica - i Via delle Botteghe Oscure nr. 46 - i kælderen kan se udgravninger af en del af det antikke søjlegangsanlæg, hvor uddeling af kornrationer blev foretaget (kaldet Porticus Minucia Frumentaria). (se video fra RomaToday).


d. 6. Februar 2024:

I de forløbne måneder har arbejdet med Annas Rom Guide stadig bevæget sig rundt om Piazza della Cancelleria og hvad der gemmer sig i det store Palazzo della Cancelleria, som fik en "Kort om..."-side sidste år.

Nu har jeg tilføjet en side med Mere om Palazzo della Cancelleria og en side om den kirke, som skjuler sig inde bag Palæets mure: San Lorenzo in Damaso.

Til siden om denne Kirke er der tilknyttet flere andre sider: en side om den gamle San Lorenzo in Damaso-Kirke, som i slutningen af 1400-tallet erstattedes af den kirkebygning, vi møder idag. Samt en side om de mange gamle gravmæler, som fandtes i den gamle kirke, der dengang havde gravkapeller for mange af områdets familier, for eksempel Galli-famillien, hvis Palazzo Galli, jeg nævnte i sidste nyhedsbrev.

Mange gamle bygninger har ligget under nutidens Palæ og Kirke, blandt andet måske Pave Damasus I's families hus og måske et tidligere kapel, en Titulus Sancti Laurentii in Damaso. Og før dette en af Kejsertidens store væddeløbsstalde, nemlig Det Grønne Holds stald: Stabulum Factionis Prasinae, hvoraf dele er udgravet under nutidens bygninger.

Endnu tidligere blev Generalen Aulus Hirtius begravet her i år 43 før Kristus. Også dele af denne grav findes idag i Palæets kældre, hvor den dog kun er tilgængelig ved særlige lejligheder. Grundvandet hernede står meget højt, da afledning til Tiberen af den gamle kanal Euripus, som også ledte vand væk fra Marcus Agrippa's store sø Stagnum Agrippae, blev stoppet da de høje flodmure blev bygget.

Der er nu tilføjet sider om Marcus Vipsanius Agrippa og om hans landsted Horti Agrippae. Desuden er der om San Lorenzo in Damaso tilføjet en side med en Rundgang i Kirken, samt en side med en Plan over Kirken.

Endelig har jeg også skrevet en lille side om en gammel, nu forsvundet lille Kirke viet til San Leo VI, som engang menes at have stået ved Via dei Pellegrino.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 4.6. 2024