ANNAS ROM GUIDE
En rundtur til gadealtre på Colle Viminale

Et af de fremmedartede syn, der møder den danske Romturist, er de mange gadealtre, som er opsat på husvægge og gadehjørner overalt i byen.
Det er små andagtssteder, både gamle og nyere, og Rione Monti, hvori vores Viminal-tur går, er særlig rig på disse altre. Som regel er de viet til Jomfru Maria, som vises i forskellige attituder med og uden Jesusbarnet. Men der er også en del viet til Kristus selv eller til forskellige helgener.

Skikken med disse små "edicole sacre" stammer fra Antikken, hvor de kaldtes "compita larum" og var knyttet til stedets skytsguder ("lares compitales").

Vi kender til flere af disse antikke "compita larum", i forbindelse med vores Viminal-tur kan nævnes Ara di Mercurio Sacro ved den nuværende Via Giovanni Lanza, her den gamle Clivus Suburanus.

En tur rundt til gadealtrene i Viminal-området kunne have følgende forløb:

Fra Piazza della Repubblica går vi ned ad Via Nazionale, hvor der på hjørnet af Via Torino sidder et relief af Jomfru Maria med Jesus-Barnet i en rund ramme (se foto). Af Madonna ses kun busten og Barnet sidder nærmest på kanten af rammen og rækker en velsignende hånd ud mod beskueren. Det er udført i stuk og bemalet og stammer fra omkring år 1900.

Lidt længere nede sidder der på hjørnet af Via Firenze at andet relief af Jomfru Maria med Barnet, men denne gang er Madonna fremstillet i hel figur, siddende og med Jesus-Barnet stående på det venstre knæ (se foto). Det store relief er indrammet af to flade søjler med korinthiske kapitæler, som bærer en bue. Under søjlerne er der en "bjælke", der hviler på 2 konsoller. På bjælken ses indskriften "Dei Mater Alma" ("Guds Guddommelige Moder").

Ved krydset går vi et lille stykke op ad Via delle Quattro Fontane, hvor der på hjørnet af Via di San Vitale også findes en edicola med Madonna og Barnet.

Derpå fortsætter vi ned ad Via Nazionale til Via Milano. Her drejer vi til venstre og går ned til hjørnet af Via Palermo for her at se endnu en edicola med Maria og Barnet.

Ad Via Milano kan vi nå frem til Via Panisperna, hvor vi drejer til højre og derefter på hjørnet af Via del Boschetto finder en ramme, som engang har rummet en edicola.

Videre fremme på hjørnet af Via di Sant'Agata dei Goti sidder et basrelief af en Jomfru Maria med Barnet i en smal rund ramme (se foto). Madonna er vist i profil og bøjer hovedet ned mod Jesus-Barnet, der sidder på hendes højre arm og rækker sin venstre arm op for at kærtegne Moderens kind.

Et stykke nede ad Via di Sant'Agata dei Goti finder vi den næste edicola i nr.5 (se foto). Denne gang drejer det sig om en "Madonna della Pietà" ("Barmhjertighedens Madonna") udført som fresko-maleri og indsat i en oval stukramme i barokstil, modelleret som en guirlande af blade og blomster. Madonna er malet i halvfigur med hænderne lagt over kors over brystet og blikket rettet mod himmelen. Under rammen er der følgende indskrift: "Fermati o passeggiero, il capo inchina, alla Madre di Dio, del Ciel Regina" ("Du, der går forbi, stop op og bøj dit hovede for Guds Moder, Himmelens Dronning"). Maleriet er fra anden halvdel af det 19.århundrede og muligvis en kopi af et tidligere billede, mens rammen er fra det 18.århundrede.

Længere fremme ad Via Panisperna sidder på muren ind til Kirken Santi Domenico e Sisto - og ret højt oppe - en stor rektangulær ramme i travertin med et buet gavlfelt foroven. Rammen rummer et maleri, som er dækket af glas og meget vanskeligt at se, men det forestiller efter sigende Jomfru Maria som "Regina Sacratissimi Rosarii" ("Den Allerhelligste Rosenkrans' Dronning"). Madonna står op og fremviser Jesus-Barnet for Kirkens helgener.

Ved Largo Magnanapoli drejer vi til venstre og går op ad Salita del Grillo. På muren ved nr.33/34 sidder her en stenplade med et basrelief af Jomfru Maria med Barnet (se foto). Madonna er vist i halvprofil og kun overkroppen, hun bøjer ansigtet mod Barnet, som ser frem mod beskueren og løfter en højre hånd i velsignelse.

På det hjørne af Palazzo del Grillo, som vender ud mod Trajan's Marked sidder i i fjerde-sals højde en statue af Madonna de Monte Grappa med det velsignende Jesus-Barn på den venstre arm (se foto).

I Via di Tor de' Conti er der flere små gadealtre: på muren ind til Casa dei Cavalieri di Rodi er der i en træramme med trekantet gavlfelt et maleri af Madonna med Barnet (se foto) og ved siden af en afbleget fresko af San Domenico (se foto). I nr.32 er der på et hjørne opsat en statue af Kristus med Korset. Han står på en lille konsol under en baldakin. Endelig er der ved Via Baccina en glas-indrammet edicola, hvori man kan se resterne af et gammelt freskomaleri med Madonna med barnet (se foto). De bærer begge kroner og under maleriet er der opsat nogle votivgaver. Billedet, der stammer fra det 16.århundrede, kaldes "Madonna dell'Arco dei Pantani" eller "Madonna di Settembre"og her skete der i 1796 det mirakel, at nogle visne liljer gav sig til at blomstre igen.

For enden af Via di Tor de' Conti ligger Largo Corrado Ricci, hvor der også findes flere gadealtre: I nr.37/38 sidder et maleri af Jomfru Maria i en firkantet ramme, der er omgivet af en påmalet strålekrans rundt om en blomsterkrans og med en krone foroven (se foto). Under bemalingen sidder en hylde med et lille smedejernsgitter og ovenover er der en lille baldakin. Jomfru Maria er her fremstillet som en "Madonna della Pietà".

På det modsatte gadehjørne ved Via del Colosseo sidder en oval ramme med et maleri af Jomfru Maria, der sidder med det sovende Jesus-Barn på skødet (se foto). Madonna bærer en halskæde af 5 rækker koral-sten og stirrer op mod himmelen. Rundt om den enkle ramme sidder 5 små engle omgivet af skyer. Under alteret sidder et slynget bånd med indskriften Ave Maria. Det hele stammer fra det 18.århundrede.

Også den brede og trafikerede Via Cavour har flere små altre: først sidder der på venstre hånd på hjørnet af Via dell'Agnello en oval kraftig svulmende ramme med et maleri af Madonna med Barnet (se foto). Denne edicola kaldes "Madonna del Buon Consiglio" ("Det Gode Råd's Madonna") og øverst på maleriet står der da også med guldbogstaver "Mater Boni Consili". Alteret stammer fra slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20.århundrede, måske har maleriet erstattet et tidligere af Madonna Addolorata.

På hjørnet af Via dei Serpenti sidder et lille muret alter med et basrelief i terracotta af Santa Rita da Cascia (se foto). Det er udført i begyndelsen af det 20.århundrede. Helgeninden har i sine hænder, der er foldet over brystet, et kors og nogle roser og hun rettet blikket ud mod gaden. Hun er iklædt Augustinerindernes dragt.

Lidt længere fremme ad Via Cavour ligger på den modsatte side af gaden trappen op til Kirken San Francesco di Paola og under buen, hvor trappen løber gennem middelalderhuset "Casa di Borgia" sidder også et lille gadealter (se foto). Midt i en gylden strålekrans sidder en lille oval ramme med et maleri af Madonna med Barnet. Og i nr.228 ved pladsen Largo Visconti Venosta står en lille statue af Madonna som "Immacolata Concezione" ("Den Ubesmittede Undfangelse") i e lille spids-oval niche smykket med stjerner (se foto).

Men vi bliver nede ved Via dei Serpenti, hvor der findes flere af de små edicole: På venstre side sidder der i muren ind til Kirken Madonna dei Monti et stort rektangulært alter med en fremstilling af Jomfru Maria som "Immacolata Concezione" ("Den Ubesmittede Undfangelse"). Det er fra 1954 og består af en ramme med et rektangulært mosaikbillede ovenover et lille alterbord båret af 2 buede konsoller. Mellem disse er opsat en sten med Jomfru Maria's monogram indlagt i sort sten.

Overfor er der på hjørnet af Piazza della Madonna dei Monti et majolika relief af Jomfru Maria i en oval, lys stukramme dekoreret med blomsterknopper.

I nr.116 er der en edicola med Madonna alene og i nr.15 en med Jomfru Maria og Barnet.

Også sidegaderne er rige på altre: I Via della Madonna dei Monti sidder der et stort og pompøst alter på hjørnet af Collegio dei Neofiti, det er en gengivelse af det undergørende maleri af Madonna dei Monti, som hænger i Kirken Madonna dei Monti. Relieffet forestiller Madonna med Barnet sammen med San Lorenzo og Santo Stefano, San Francesco og Sant'Agostino.

Og i Via del Pozzuolo lige overfor hænger der ved nr.14 en "Madonna della Pietà", der hviler på en hylde af træ og består af en malet stukramme i nyklassicistisk stil, sammensat af to flade søjler på siderne og et trekantet gavlfelt foroven (se foto).

Via Baccina nr.53 er der en rund terrracottaramme på muren (se foto). Den er modelleret som en krans af blade og indeni er der et relief i glaseret majolika af "Den Hellige Familie": Jomfru Maria med Jesus-barnet i favnen og Josef ved siden af. I den lille sidegade Via del Grifone nr.8 er der et alter med Madonna alene.

På den anden side af Via dei Serpenti ligger Piazza della Madonna dei Monti og på hjørnet af Via degli Zingari sidder her endnu et lille rundt majolikarelief af Madonna og lige til venstre herfor er der på en åben førstesals terrasse i det tidligere Casa Stefanoni indrettet et lille alter i et tidligere nymphaeum. Her står en statue af Jomfru Maria i hel figur.

I parallelgaden Via Leonina er der på hjørnet af Piazza della Suburra en "Madonna del Rosario" ("Madonna med Rosenkransen") (se foto). Parallelgaden mod nord, oppe ved Via Panisperna, Via Cimarra har i nr.51 et maleri af "Sacra Famiglia" ("Den Hellige Familie"). Den ovale stukramme hertil er fra det 18.århundrede, men maleriet er meget yngre, fra det 20.århundrede, hvor det måske erstattede en tidligere fresko.

Over Piazza degli Zingari kommer man ad Via Urbana op mod Esquilinhøjtoppen. Her i gaden er der også mange edicole: i nr.120 en Madonna med Barnet, i nr. 105 og 103 derimod Madonna alene. I nr.79 den såkaldte "Madonna Liberiana" og i nr.22/23 en "Annunciazione" ("Bebudelsen") (se foto): en firkantet ramme med blomsterudsmykning foroven indeholder et basrelief med bebudelsesscenen. Endelig er der i nr.14 endnu en Madonna med Barnet.

Heroppe krydses Via Urbana af Via di Santa Maria Maggiore, hvor der i nr.145 sidder et lille relief af Madonna i profil, med hovedet bøjet og den højre hånd lagt op på den venstre skulder. Til højre for alteret er en ramme med nogle votivgaver (se foto).

For enden af Via di Santa Maria Maggiore løber Via Liberiana langs Kirken Santa Maria Maggiore. På dette gadehjørne sidder en edicola med et oliemaleri i en rund træramme indsat i et metalbånd (se foto). Motivet er Jomfru Maria, der trykker det sovende Jesus-Barn ind til sig. Hun dækker ham til med en flig af sin kappe, mens hun betragter ham kærligt, Huset, hvorpå dette alter sidder, tilhørte i sin tid billedhuggeren Pietro Bernini og her boede hans berømte søn Gian Lorenzo Bernini indtil 1642. Billedet stammer fra det 19.århundrede, men er muligvis en kopi eller inspireret af et tidligere billede, som i 1678 nævnes at være i Kirken overfor.

I Santa Maria Maggiore findes forøvrigt det berømte Maria-billede "Salus Populi Romani" i Cappella Paolina.

Ud til Via Liberiana ligger Via Paolina, hvor der på gadehjørnet findes en edicola med en "Madonna Addolorata" (se foto). To store flyvende gips-engle holder en oval stenramme, hvori maleriet af den sørgende Jomfru Maria befinder sig. Det omtales også som en "Madonna della Pietà" og er fra 1800-tallet.

Via Paolina nr.9 er der en Madonna med Barnet og i nr.15 er der et alter for Santa Rita da Cascia, der er udført som relief på en blå bund og indsat i en rund ramme af blomsterknopper (se foto). I nr.30 hænger en enkel træramme med en reproduktion af maleriet af "Madonna di Vladimir", Ruslands beskytterinde (se foto). Kun ansigterne på Madonna og Jesus-Barnet ses samt det øverste af deres skuldre. Moderen trykker sit barn ind til sig, så deres kinder berører hinanden og de ser på hinanden fulde af kærlighed. Omkring trærammen er modelleret en række skyer og ovenover det hele sidder en lille baldakin.

I Via dell'Olmata nr.9 er der et alter for Santa Elisabetta d'Ungheria og i nr.18 er der en Madonna med Barnet.

Kort efter starten af Via Merulana ligger på venstre side Kirken Sant'Alfonso dei Liguori, hvor en kopi af det undergørende billede af Madonna del Perpetuo Soccorso er opsat på facaden (se foto). Det oprindelige maleri findes i Kirken og stammer fra 1400-tallet.

På den modsatte side af gaden ligger Via di San Martino ai Monti og for enden af gaden ligger Piazza di San Martino ai Monti. I nr.18 findes her en edicola for Madonna alene. Den er indfældet i en rund stukramme, der bærer indskriften "Mater Amabilis, Ora Pro Nobis" ("Elskede Moder, bed for os"). I rammen sidder et maleri af Madonna i halvfigur med et hvidt slør over håret, hun er fordybet i bøn og stirrer op mod himmelen på samme måde som "Mater Dolorosa" fremstilles. Nogle votivgaver er ophængt på billedet, der stammer fra slutningen af det 19.århundrede.

På hjørnet af Via dei Quattro Cantoni er der også en edicola for Madonna med Barnet (se foto). I en mørk oval ramme sidder et maleri af Madonna, som bærer Jesus-barnet på sin højre arm og læner sig ind mod ham, mens han med sin højre hånd velsigner beskueren. Under billedet er der en tekst i neon-bogstaver "Ave Maria" og ovenover er der en lille halvrund baldakin. her findes i nr.51 en edicola med Madonna med Barnet.

Lidt oppe ad Via dei Quattro Cantoni ligger Via Sforza, hvor der i nr.16 er en edicola for "Madonna del Divino Amore" ("Den Guddommelige Kærligheds Madonna") og i nr.21 en Madonna med Barnet. Den stammer fra det 18.århundrede og består af en rund stukramme modelleret som en bladkrans med en buet overligger ovenover. Maleriet i rammen er meget ødelagt, men forestiller Jomfru Maria, der ser ned på Jesus-Barnet, som hun holder i sine arme. Ved siden af Madonna ses to personer, som antages at være helgenerne Josef og Antonio.

På hjørnet af Via Sforza og Via Cavour sidder et Madonna-billede i en oval stukramme fra det 19.århundrede. En tykkindet englebasse bærer mellem sine vinger over sit hovede en oval stukramme, hvori der er en fresko af Jomfru Maria med Jesus-Barnet på en malet mosaik-baggrund. Desværre et billedet i meget dårlig stand, så kun konturerne af personerne kan anes.

Til sidst drejer vi til højre og går op ad Via Cavour indtil vi når den lille sidegade på venstre hånd, Via Ruinaglia, hvor der i nr. 3 er en edicola for Jomfru Maria. Vi drejer til højre igen og derpå til venstre ad Via Agostino Depretis, hvor der på hjørnet af Via del Viminale er en edicola for Madonna med Barnet. Herfra kan vi ad Via del Viminale gå op til Piazza della Repubblica og evt. afslutte vores tur i Kirken Santa Maria degli Angeli, hvor der inde i Kirken hænger det berømte maleri af "Madonna in trono fra i sette Angeli" ("Madonna på Tronen mellem de 7 Ærkeengle") og i gården bagved findes en edicola med "Il Crocifissione" ("Korsfæstelsen") (se foto).


LITTERATUR OG LINKS TIL DENNE TUR.


Madonna typer
Edicole sacre
Andre Turforslag
Steder på denne tur
Seværdigheder på denne tur
Personer på denne tur
Fotos til denne tur
Bykort til denne tur
Restauranter i dette område
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.2.10.2004 og sidst opdateret d. 17.10.2006